Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Vizsgák, szabályzatok, rövidítések


RÖVIDÍTÉSEK

AV: alapvizsga

MV: munkavizsga

VMV/ŐTV: vízi-mezei vizsga/őszi tenyészvizsga

FT: field trial

MVV: mindenes vizsla vizsga/verseny


VIZSGASZABÁLYZATOK:

Alapvizsga (AV) szabályzat magyar vizslák részére
(A tenyészszemle munkateljesítmény vizsgálati része)

Ezen szabályzat alapján elbírálhatóak az egyéb kontinentális vizslafajták is. 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 

1. Az alapvizsga a magyar vizsla tenyészszemle részét képezi, azonban megszervezhető külön is, de a két minősítés térbeli és időbeli eltérése ellenére egy egységet képvisel, és bármelyik hiánya eleve kizárja a kutyát a tenyésztésből. 

2. Ezen szabályzat alapján elbírálhatóak az egyéb vizslafajták is. 
3. A vizsgára nevezhető minden magyar vizsla amelyik az 1 éves kort betöltötte és küllembírálaton megfelelt. Felső korhatár nincs, de szorgalmazni kell, hogy a vizslák minél fiatalabb korban vizsgázzanak, amikor a kiképzettség még nem fedi el a veleszületett adottságokat (12-18 hónapos korban). 
Valamint nevezhető minden VII fcs.-ba tartozó kutya, amelynél a fajta tenyésztéséért felelős szervezet ezt a vizsgát elismeri. 
4. Alapvizsga rendezéséhez olyan, vadászatra alkalmas területet kell biztosítani, ahol a vad rejtőzködéséhez kellő takarás van, de a kutyának megfelelő szabad mozgást tesz lehetővé. 
Az élő vad lehet fogoly, fácán vagy fürj. Ezt ki lehet helyezni ketrecben is, de gallyakkal, növényekkel úgy kell letakarni, hogy a ketrec ne legyen látható, de azért a szél jól átjárhassa. A vadat a kutya indulása előtt legalább 15 perccel ki kell tenni. Amennyiben a területen természetes vad nincs, vagy csak kevés található, több madarat kell kihelyezni, hogy a kutya adottságai értékelhetőek legyenek. Az első vad megtalálása után a kutyát pórázra lehet venni és elvezetni kellő távolságra, ahonnan már nem fut vissza az előbbi madárhoz. 
Mezei keresés közben legalább 2 lövést kell leadni, egymástól 10-20 mp-re, amikor a kutya a vezetőtől legalább 10-20 m távolságra van. 
5. Lőtt vad szükséglet: 
         használható szárnyas vad: fácán, kacsa, fogoly 
         szőrmés vad: kisméretü mezei, vagy üregi vagy házinyúl 
6. Vízi munkához: olyan nyílt vízfelület, ahol a kutyának legalább 5-6 métert mélyvízben úszva kell megtenni és van megfelelő szabad, enyhén lejtős partszakasz, hogy a kutya jól láthassa az apport bedobását, és ahol minden nehézség nélkül be tud menni, és ki tud jönni. 

II. FELADATOK: 

1. Mezei keresés: 
   1.1. Orrjóság: (4) 
Az egész mezei keresés során kell értékelni. Figyelembe kell venni, hogyan és milyen távolságról jelzi a vad jelenlétét, vadhelyeket, csapákat, inkább a talajt szaglássza vagy kihasználja a légszimatot. 
   1.2. Keresés stílusa: (3) 
Nem követelmény a kiforrott keresési stílus, inkább az érdeklődés, a találni akarás (főleg az első vad vagy vadhely utáni munkát kell figyelembe venni), a fejtartás, az önállóság (vagyis az, hogy ne csak a gazdája parancsára, figyelmetlenül szaladgáljon, hanem vezetőjétol bátran távolodjon el.). Mutassa a törekvést a kígyóvonalban való keresésre. Pozitívan értékelendő, ha megpróbál "utánajárni" az érzett szagoknak, még ha ezáltal a keresési séma megtörik, lekeresetlen területek maradnak is ki. Figyelembe veendő a fajtára jellemző, könnyed, kiegyensúlyozott, harmonikus mozgás is. 
   1.3. A vad jelzése, vadmegállás: (4) 
Nem követelmény a szilárd és kitartó állás, nem hiba, ha a madár megmozdulására a kutya beugrik. Maximális osztályzat csak akkor adható, ha a kutya a vad észlelését jól jelzi és legalább néhány másodpercig kifejezetten áll, legalább egy vadat szagra áll, nem csak közvetlen közelről, a vad megpillantásakor. 
   1.4. Gyorsaság, kitartás (1): 
A vizsla a munka nagyobb részében vágtában, de legalább lendületes ügetésben dolgozzon. Nem hiba, ha vadhelyeknél, csapáknál leáll szimatolni, esetleg csak a vezető buzdítására megy tovább. Érdeklődése, munkakedve a munka vége felé se csökkenjen. Nem tekinthető hibának, ha csak az első vad megtalálása után kezd intenzíven dolgozni, ha a munka első részében is mutatott érdeklődést és kezdeményezőkészséget. 

2. Elhozás-teszt: Szintidő: 3 perc / vad
Feladat: a kutyának meg kell fogni és önállóan hozni kell a szőrmés és szárnyas vadat, nem elegendő, ha a szájába tett apportot hozza. Legmagasabbra értékelendő, ha a vezető által eldobott vadat a kutya önállóan felveszi és hozza. 
Apport: friss szárnyas és szőrmés vad (A teszt kezdete előtt minden kutyának néhány perc lehetőséget kell biztosítani a próbálkozásra). 
A vezető bármilyen segítséget adhat a kutyának, játszhat vele, ingerelheti a vaddal, de az értékelésnél ezt számításba kell venni. Joga van szintidőn belül többször próbálkozni. Amennyiben csak az egyik vadat hajlandó a szájába venni, csak minimális osztályzatot kaphat. 
   2.1. Érdeklődés a vad iránt (3): 
Követelmény, hogy a kutya folyamatos és nagyfokú érdeklődést mutasson. Ha rövid szaglászás után elfordul, és csak a vezető fokozott és többszöri buzdítására hajlandó felvenni és hozni minimum 3 métert, nem kaphat 1-esnél jobbat. Maximális osztályzatot kaphat az a kutya, amelyik kifejezett érdeklődést mutat a vad megpillantásakor és rövid bevezetés, próbálgatás után az eldobott vadhoz odavágtázik és rövid fogáskeresés után megfogja a vadat. 
   2.2. Fogás, elhozás módja (2): 
Maximális pontot kap, ha a vadat vonakodás nélkül, határozottan, "tele szájjal", de nem durván megfogja és legalább öt métert viszi. Fogásigazítás nem hiba. 
Hibák: a vad többszöri megrázása, "gyömöszölése", rágása, olyan kemény fogás, hogy sérül a vad, vagy ha csak undorral, "foghegyről" hozza. Törekvés a kikezdésre súlyos hiba. Minimum-követelmény, hogy a vadat a földről önállóan fölvegye, és pár métert vigye. 

   2.3. Csapakövetési hajlam (1): 
Az elhozás teszt teljesítése után a vezető az egyik - választása szerinti - vadat (szőrmés vagy szárnyas) kb. 30 méter távolságra egyenes vonalban elhúzza oly módon, hogy a csapa kezdeténél a vadat alaposan a talajhoz dörzsöli és tollat vagy szőrt is hagy bőségesen az elején. Ezt a kutya nem láthatja. Nagyon gondosan kell kiválasztani a területet, hogy a lehető legjobb szagvételi lehetőséget biztosítsunk a fiatal kutyának (talaj, növényzet, szélirány: hátszél) Ezután odavezeti kutyáját a nyom elejéhez, ott megmutatja neki a csapa indulási helyét. Innen a kutyának kell kidolgoznia a nyomot. A vezető kísérheti kutyáját, szabadon megválaszthatja, hogy vezetéken vagy szabadon dolgozzon a kutyája. Nem követelmény a csapa precíz kidolgozása, bírálandó a csapakövetési hajlam, az érdeklődés, az akarat. 

3. Vízi teszt: Szintidő: 5 perc
Feladat: vad kihozása a vízből a vezető választása szerint. A vezető - akár előzetes rövid 0,5-1 perces parti gyakorlás után - bedobja a vadat úgy, hogy legalább néhány métert kelljen úszni érte. A kutya azonnal indulhat az apportért. 
Sikeres kihozás után - átadást nem követelünk, elég, ha a partra hozza - azonnal vissza kell dobni az apportot. Amikor a kutya másodszor is a vízben van, a levegőbe kell lőni (de a puska legalább 15 méterre legyen a kutyától). A kutyának folytatni kell a munkát. A vezető bíztathatja, parancsot adhat, dobálhat. 
Ha a kutya a lövés után elhozás nélkül kijön a vízből, újra beküldhető. Fontos, hogy újra bemenjen a vízbe. 
Ha a kutya lövés után semmiképpen sem küldhető be újra a vízbe, a "Viselkedés lövésre" osztályzata 0. 
  3.1. Vízkedvelés (3): 
A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a kutya hogyan megy be a vízbe (nem előny, ha beugrik), szívesen tartózkodik-e a vízben. Szép stílusú úszás itt még nem követelmény. 
Maximális pontszámot az a kutya kap, amelyik a terep rövid felmérése után bátran bemegy és úszik az apportért. 

4. Idegrendszer 
   4.1. Viselkedés lövésre (1): 
Mind a mezei, mind a vízi teszt közben értékeljük. Maximális osztályzatot az a kutya kaphat, amelyik a mezei keresés feladatnál a lövések után - néhány másodperc tájékozódás után - változatlan tempóban és kedvvel dolgozik, és a vízi tesztnél a lövés után folytatja a munkát (ismételt parancsadás - irányító dobás nem hiba). 
Ha a mezei keresésnél a lövések után visszamegy a vezetőhöz és csak annak biztatása után, vonakodva folytatja a munkát, 1-es osztályzatot kaphat. Ha elszalad, vagy nem folytatja a munkát, vagy a vízi tesztnél a lövés után kijön a vízből és nem úszik be újra, 0 osztályzatot kap. 
   4.2. Temperamentum, munkakedv (3): 
Az egész vizsga alatt értékelendő. Figyelembe kell venni, hogy kellő barátságossággal viszonyul-e a bírókhoz (idegen emberekhez), hogyan reagál idegen kutyák jelenlétére (oktalan agresszivitás komoly hiba), milyen a kapcsolata vezetőjével, törekszik-e a kapcsolattartásra. 
Mutasson kifejezett érdeklődést a feladatok iránt, legyen benne vadászszenvedély. Fiatal korban kisebb hiba a túl élénk, nehezebben kézben tartható viselkedés, mint az érdeklődés nélküli, "langyos" vagy félénk, bizalmatlan, vagy túl agresszív, verekedésre hajlamos magatartás. 


III. ÉRTÉKELÉS: 

A feladatoknál  a kutya a feladatok leírásánál szereplő értékszámmal kialakított pontszámot kaphatja. Maximum elérhető 100 pont, 61 ponttól megfelelt, 81 ponttól kiválóan megfelelt minősítéssel. Az a kutya, akinek bármilyen feladatnál 0 osztályzatot kapott, nem felelt meg, függetlenül az összes pontszámtól.

A vizsgán megfelelt az a kutya, akinek nincs 0 osztályzata és legalább 61 pontot elért.

SZÉPSÉGCHAMPIONÁTUSOK

HUNGÁRIA JUNIOR CHAMPION (HJCH)
oklevél és kupa

Teljesítésének feltétele 9-18 hónapos kor között 3, Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon kapott HPJ, amelyek közül egyet legalább nemzetközi, vagy klubkiállításon kell elérnie, két különböző bírótól. A Hungária Junior Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez, csak a Champion kiállításon.

HUNGÁRIA CHAMPION (HCH)
oklevél és kupa

Munkavizsgára kötelezett fajták esetében: Három CAC cím, amelyet a kutya Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon növendék-, nyílt-, vagy munkaosztályban elért, két különböző bírótól. A három CAC cím közül egyet nemzetközi, vagy klubkiállításon kell megszerezni. Az első és az utolsó CAC cím között egy év és egy napnak el kell telnie. Munkavizsga eredmény, amely a fajtára előírt munkavizsga teljesítését jelenti, az adott munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-a.

Munkavizsgára nem kötelezett fajtáknál: Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon a növendék-, nyílt-, munkaosztályban elért négy CAC cím, melyek közül kettőt legalább nemzetközi CACIB, vagy klubkiállításon kell megszerezni, három különböző bírótól. Az első és az utolsó CAC cím között egy év és egy napnak el kell telnie.

HUNGÁRIA GRAND CHAMPION (HGRCH)
oklevél és kupa

A Hungária Champion cím birtokában Magyarországon a MEOE által rendezett kiállításon a champion osztályban elért négy győztes cím, melyek közül egyszer a fajtagyőztes cím is megszerzésre került.

VETERÁN CHAMPION (VCH)
oklevél és kupa

Veterán osztályban szerzett három CAC cím, amelyek közül legalább egyet Magyarországon rendezett nemzetközi CACIB kiállításon, vagy Klubkiállításon kell elérni, 2 különböző bírótól. A Veterán Champion cím nem jogosít a champion osztályba történő nevezéshez.

NEMZETKÖZI SZÉPSÉGCHAMPIONÁTUS - Int.Ch.de Beauté (INTCH)
oklevél

Munkavizsgára kötelezett fajták:

Két FCI által visszaigazolt CACIB cím, az első és az utolsó cím között egy év és egy napnak el kell telnie, két különböző bíró két országból adta a címeket, illetve a fajtára előírt munkavizsga teljesítése a szükséges munkavizsgán elérhető maximális pontszám 75%-a.

Munkavizsgára nem kötelezett fajták:

Négy FCI által visszaigazolt CACIB cím, legalább három különböző országból. Az első és az utolsó CACIB cím között egy év és egy napnak el kell telnie és három különböző bírótól kell megszerezni a várományokat.

A 8. pontban leírt címek kiadása nem a kiállításon történik, ezt a kutya tulajdonosának a megfelelő igazolások (bírálati lapok és CACIB visszaigazolás, munkateljesítmény igazolása) bemutatásával kell kérelmeznie a MEOE Központi Irodájában.